قالب میوه پاپ شف Pop Chef + گارانتی عرضه مستقیم قالب های میوه پاپ چف Pop Chef اصل به همراه گارانتی تعویض http://popchef.ir 2018-04-23T03:33:16+01:00 text/html 2017-08-15T07:05:49+01:00 popchef.ir تک سبد تلفن : 03134418533 قالب میوه و دسر پاپ چف http://popchef.ir/post/6 قالب میوه و دسر پاپ چف یک ابزار ساده و جالب است که می تواند زیبایی زیادی به میوه ها و دسر شما ببخشد. این محصول دارای استاندارد بوده و از مواد پلاستیکی مخصوص مواد غذایی تهیه شده است.<br><br><div align="center"><br><br> <div align="center"> <p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></p> </div></div><br><div align="center"><br><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" title="قالب میوه پاپ چف یکی دیگر از ابزارهایی است که برای تزئین و میوه آرایی توسط بانوان استفاده می گردد و با استفاده از آن می توان میوه ها را به اشکال مختلف درآورد ."><div class="img"> </div> </a> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" title="قالب میوه پاپ چف یکی دیگر از ابزارهایی است که برای تزئین و میوه آرایی توسط بانوان استفاده می گردد و با استفاده از آن می توان میوه ها را به اشکال مختلف درآورد ."><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/2215/600x450/50/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%DA%86%D9%81.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قالب میوه و دسر پاپ چف"></a><br><br><br><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="19000" class="priceP">19,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> <div class="price">&nbsp;</div> <div class="price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"><br></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"> </p><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2" title="کباب پز و یا همان سالم پز آترونا وسیله ای بسیار جمع و جور با ایده ای نو و خلاقانه برای کباب کردن و گریل کردن انواع گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو و انواع سبزیجات با روشی متفاوت و بسیار سالم است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/063205186044239061219247243166214252087137248019/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کباب پز آترونا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2"><div itemprop="name" class="p-name text-white">سالم پز و کباب پز آپارتمانی آترونا ATRONA</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="148000" class="priceP">148,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br><br></span></span> <a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a><br><br><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86" title="ظرف نگهدارنده رب گوجه فرنگی زینوین محصولی جدید دارای استاندارد CE اروپا است که با طراحی جدید و زیباتر امکان نگهداری رب گوجه بدون سیاهی و کپک زدگی بعد از باز کردن قوطی را فراهم می کند. "> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/021201136029224174193082126114140069200129057118/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ظرف نگهدارنده رب گوجه فرنگی زی نوین"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ظرف نگهدارنده رب جدید زینوین</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="38000" class="priceP">38,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span> <a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a><br><br><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/fantasy-containers/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="کاسه چند منظوره پلاستیکی 2 طبقه تخمه و آجیل خوری خندان به منظور نگهداری خوراکی ها و تنقلات طراحی شده و برای نگهداری وسایل نیز مناسب می باشد. ساخته شده از پلاستیک پلی کربنات مقاوم و قابل شستشو."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/192089066084071111005029011187041215169100138255/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ظرف تخمه خوری خندان"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/fantasy-containers/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ظرف تخمه و آجیل خوری 2 لایه خندان</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="9900" class="priceP">9,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span> <a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/fantasy-containers/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a><br><br><br> </div> </div> </div> </div> </div><p style="text-align: center;"><br><a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" target="_blank" title=""></a></p> </div></div> text/html 2017-03-11T10:21:34+01:00 popchef.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید انواع محصولات آشپزخانه با یک کلیک http://popchef.ir/post/5 سایت بزرگ تک سبد انواعی از محصولات آشپزخانه را عرضه می نماید که دارای قیمتی مناسب و ارسال فوری به سراسر ایران هستند.برای مشاهده مشخصات هر محصول کافی است بر روی آن کلیک کنید.<br><br><div align="center"><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/granite-pots" title="سرویس هشت پارچه گرانیتی تابان دارای سه قابلمه،یک تابه و 4 در از بهترین جنس نچسب و با دوام و دو سال گارانتی شرکت تولید کننده است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/178074050176157015084142198114158132085115184001/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="سرویس قابلمه گرانیتی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/granite-pots"><div itemprop="name" class="p-name text-white">سرویس هشت پارچه گرانیتی تابان</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="268000" class="priceP">268,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/teflon-pots" title="سرویس قابلمه و ماهی تابه نسوز تفلون برند تابان شامل 3 قابلمه و یک ماهی تابه از جنس با کیفیت و استاندارد های لازم می باشد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/112036186154171187116251016215075091102154121181/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="سرویس قابلمه نسوز"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/teflon-pots"><div itemprop="name" class="p-name text-white">سرویس قابلمه هفت پارچه تفلون تابان</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="199000" class="priceP">199,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" title="صافی طعم دهنده غذا از جنس مواد سیلیکونی قابل استفاده در غذا با قابلیت تحمل حرارت بالا و کارکرد جدا کردن عصاره ها و طعم ها از مواد و وارد کردن در غذای شماست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/054190008229082049034172110137197037112087006133/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="مرغ سیلیکونی طعم دهنده غذا"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">صافی سیلیکونی طرح مرغ</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="11000" class="priceP">11,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/herbal-pot" title="یک چای ساز و دمنوش ساز شیشه ای که محتویات داخل آن را با فشار دادن یک شاسی به مخزن اصلی وارد می نمایید و دمنوش و چایی بسیار شفافی را میل می نمایید."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/135233094243038006063236093174172040098088202064/%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="دمنوش ساز"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/herbal-pot"><div itemprop="name" class="p-name text-white">دمنوش ساز و چای ساز</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="26000" class="priceP">26,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8" title="دستگاه تصفیه آب خانگی SWS دارای ابعاد 10*11 سانتی متر،کاتریج تصفیه آب دو مرحله ای سرامیک و نانو و قابل استفاده با شستشو برای دفعات متعدد است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/030190142094204007003063252003113054055101044146/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="دستگاه تصفیه آب خانگی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8"><div itemprop="name" class="p-name text-white">دستگاه تصفیه آب خانگی کوچک</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="25000" class="priceP">25,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87" title="قوری قهوه روماکس یک قهوه جوش آلومینیومی با ارتفاع 16 سانتی متر،دارای روکش رنگی و دسته پلاستیکی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/213097233234139085004043170002102189190149229166/%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قوری قهوه روماکس"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">قهوه جوش روماکس</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="32000" class="priceP">32,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1" title="اسلایسر خیار cucumber slicer یک ابزار برش زن خیار به صورت مارپیچی از جنس پلاستیک در ابعاد4*6.5 سانتی متر با استفاده آسان است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/212142169137079212131196210050159113034066173079/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="اسلایسر خیار"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1"><div itemprop="name" class="p-name text-white">اسلایسر خیار</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="7000" class="priceP">7,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C" title="کوفته ساز خانگی ، از جنس پلاستیک است که امکان قالب زنی 4 کوفته گوشت تو پر با قطر 5 سانتی متررا به سادگی برای شما فراهم می کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/020050216018228202255144179179091224049126114015/%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کوفته ساز"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کوفته ساز خانگی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="16000" class="priceP">16,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B1%D8%A8%DB%8C-ROBBY" title="ربی یک ظرف مخصوص با طراحی ویژه برای نگهداری رب است که امکان استفاده بدون قاشق و تخلیه هوای ظرف را به شما داده و از کپک زدن و خراب شدن رب جلوگیری می کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/056105010119091110222069070189221071058179009250/%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ربی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B1%D8%A8%DB%8C-ROBBY"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ربی، ظرف نگهدارنده رب</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="37000" class="priceP">37,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88" title="هسته گیر آلبالو خانگی یک دستگاه از جنس پلاستیک با کارایی بالاست که امکان جدا کردن هسته آلبالو،گیلاس،زیتون و خرما را به راحتی و بهداشتی به شما می دهد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/065057135212191074048205193122034095155089056030/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هسته گیر آلبالو"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88"><div itemprop="name" class="p-name text-white">هسته گیر آلبالو،گیلاس و زیتون</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="19500" class="priceP">19,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86-swifty-sharp" title="چاقو تیز کن برقی swifty sharp ،دارای بدنه پلاستیکی با ابعاد 14*5.5 سانتی متر،دارای سنگ چرخان،سری حرفه ای برای تیز کردن انواع چاقو ابزار می باشد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/016028064025245189143089082069186182248202158043/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-swifty-sharp.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="چاقو تیز کن swifty sharp"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86-swifty-sharp"><div itemprop="name" class="p-name text-white">چاقو تیز کن برقی swifty sharp</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="35000" class="priceP">35,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/watermelonslicer" title=" با اسلایسر هندوانه با سرعت می توانید هندوانه را قطعه قطعه کنید و به یک اندازه از هندوانه جدا کنید.لذت و زیبایی خوردن هندوانه را با این اسلایسر امتحان کنید. "><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/177122047096094194246036212063101159118103248127/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="اسلایسر هندوانه"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/watermelonslicer"><div itemprop="name" class="p-name text-white">اسلایسر هندوانه</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="19500" class="priceP">19,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C_8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87" title="بطری جادوئی 8 کاره با طراحی عالی و هوشمندانه مناسب مصارف خانگی و یا استفاده در مسافرت و مکان های دیگر است و بوسیله آن می توان 8 کار مختلف را انجام داد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/162073009044061049107158029137237093071002069129/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="بطری هشت کاره جادویی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C_8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">بطری جادوئی 8 کاره</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="18000" class="priceP">18,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF" title="دستگیره آسان خرید، با آویزان کردن تمام کیسه ها به دستگیره، حمل همزمان چندین پاکت را بدون اینکه آسیبی به انگشتان شما وارد کند برای شما سهل و آسان می نماید."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/217131062014025102128080245158211011107052173064/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="دستگیره آسان خرید"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF"><div itemprop="name" class="p-name text-white">دستگیره آسان خرید one trip grip</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="9000" class="priceP">9,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" title="قالب میوه پاپ چف یکی دیگر از ابزارهایی است که برای تزئین و میوه آرایی توسط بانوان استفاده می گردد و با استفاده از آن می توان میوه ها را به اشکال مختلف درآورد ."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/104115103137094019233244069005017108049149206139/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%DA%86%D9%81.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قالب میوه و دسر پاپ چف"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef"><div itemprop="name" class="p-name text-white">قالب میوه POP CHEF</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="19000" class="priceP">19,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B0%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%86_corn_stripper" title="ذرت دون کن Corn Stripper بهترین روش جدا کردن دانه های ذرت از چوب بلال است و جهت تهیه ذرت مکزیکی،سالاد،کنسرو و یا فریز کردن ذرت درون یخچال استفاده می گردد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/245129000129094068179014031094239055012141011113/%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ذرت دانه کن"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B0%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%86_corn_stripper"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ذرت دون کن Corn Stripper</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="13000" class="priceP">13,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA" title="تراش سبزیجات یک وسیله جالب سفره آرایی و تزئین کننده سفره است که برای برش زدن بصورت ورقه ای و رشته ای میوه و سبزیجاتی نظیر خیار و هویج استفاده می گردد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/080052131005186024248061039252070122142244229177/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تراش سبزیجات"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA"><div itemprop="name" class="p-name text-white">تراش سبزیجات</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="9000" class="priceP">9,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA" title="اسپری مرکبات یکی از ابزارهای پرکاربرد آشپزخانه جهت طعم دادن به غذا محسوب می گردد که به کمک آن می توان عصاره مرکبات و میوه ها را بر روی مواد غذایی اسپری نمود."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/004093004021148057254068101184109004092249046172/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="اسپری مرکبات"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA"><div itemprop="name" class="p-name text-white">اسپری مرکبات</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="8000" class="priceP">8,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88_cherry_stoner" title="هسته گیر آلبالو یکی از ابزارهای پرکاربرد آشپزخانه است که برای سهولت کار بانوان و افزایش سرعت در جداسازی هسته آلبالو،گیلاس و سایر میوه های مشابه استفاده می گردد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/032156026093080237235112016190022000053142154086/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هسته گیر آلبالو"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88_cherry_stoner"><div itemprop="name" class="p-name text-white">هسته گیر آلبالو NOVIN</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22500" class="priceP">22,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_ironman" title="زیر قابلمه ای Ironman از جنس استیل ساخته شده است و جهت جلوگیری از سوختن فرش ،سفره،رومیزی و... در هنگام تماس قابلمه های داغ با این سطوح استفاده می گردد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/192111079066159144065076091090191249158244189012/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="زیر قابلمه ای"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_ironman"><div itemprop="name" class="p-name text-white">زیر قابلمه ای Ironman</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="9000" class="priceP">9,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%BE%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_eggcooker" title="تخم مرغ پز برقی egg cooker، راهکاری آسان و بی خطر برای پخت همزمان 1 الی 7 عدد تخم مرغ در کمتر از 10 دقیقه به شیوه های مختلف آب پر،عسلی،بخار پز و... است,"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/158156231248032119019011161222158150188149060119/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%BE%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تخم مرغ پز"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%BE%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_eggcooker"><div itemprop="name" class="p-name text-white">تخم مرغ پز EGG COOKER</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_stufz" title="همبرگرساز دستی استافز STUFZ، امکان تهیه انواع همبرگر خانگی شکم پر با استفاده از مواد غذایی گوناگون را در کوتا ترین زمان ممکن برای کدبانوی خانه فراهم می کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/226014082091205093105193221026082160130036118058/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="همبرگرساز دستی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_stufz"><div itemprop="name" class="p-name text-white">همبرگرساز دستی STUFZ</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="9000" class="priceP">9,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_home_meat_mincer" title="چرخ گوشت دستی Home Meat Mincer در ابعاد 11*18 سانتی متر و مناسب مصارف خانگی و غیر خانگی طراحی شده است و برای چرخ کردن گوشت یا میکس غذای کودک استفاده می گردد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/104073153186206157229189170145150194139003172201/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="چرخ گوشت دستی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_home_meat_mincer"><div itemprop="name" class="p-name text-white">چرخ گوشت دستی Home Meat Mincer</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="18000" class="priceP">18,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%86_monster_fun" title="قالب بستنی مانستر فان MONSTER FUN از جنس سیلیکونی سبک و قابل حمل ساخته شده و مناسب برای تهیه بستنی یخی خانگی از انواع میوه ها در کوتاه ترین زمان ممکن است. "><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/141246036068078154042219236120246156118207145183/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="بستنی ساز"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%86_monster_fun"><div itemprop="name" class="p-name text-white">قالب بستنی MONSTER FUN</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="13000" class="priceP">13,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A2%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_gold_star" title="آب پرتقال گیری گلد استار Gold Star با برق کار می کند و امکان تهیه آب انواع میوه ها و مرکبات را بدون نیاز به اعمال فشار اضافی در مدت زمانی کوتاه فراهم می کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/029203083228136091097181231034125215183120011079/%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="آب پرتقال گیری برقی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D8%A2%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_gold_star"><div itemprop="name" class="p-name text-white">آب پرتقال گیری Gold Star</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="79000" class="priceP">79,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%86_scissors" title="قیچی سبزی خرد کن scissors ابزار خرد کننده قوی انواع سبزیجات با ایجاد برش های یکسان و یک اندازه است، دارای 10 تیغه بسیار تیز که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/080139099096094147026006029195104247167163062148/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قیچی سبزی خرد کن"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%86_scissors"><div itemprop="name" class="p-name text-white">قیچی سبزی خرد کن SCISSORS</div></a> </div> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="11000" class="priceP">11,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div></div> text/html 2015-04-13T13:27:13+01:00 popchef.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید آنلاین ژل افزایش قد http://popchef.ir/post/4 با ژل افزایش قد زیبایی و تناسب اندام خود را دو چندان نمایید.<br>اگر پس از گذشت سن رشد به قد مطلوب خود دست نیافته اید حتما ژل افزایش قد را خریداری نمایید.<br><a href="http://increase.metroshop.ir/" target="_blank" title="ژل افزایش قد">ژل افزایش قد</a> به شما کمک می کند بدون پرداخت هزینه های گزاف و اضافی به قد دلخواه خود دست یابید.<br><br><div align="center"><img src="http://imageserver.ir/18676/5_Layers_Lift_Gel_Silicone_Shoe_Insole_Adjustable_Fashion_Hot_Comfortable_Height_Increase_Taller_Pads_3079_1.jpg" alt="ژل افزایش قد" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><div align="center"> <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : <span style="color: #cc0000;">15000</span> تومان</strong></span></p> <p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005jelafayesh" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی ژل افزایش قد" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></p> </div><br></div> text/html 2014-09-04T04:13:02+01:00 popchef.ir تک سبد تلفن : 03134418533 پاپ چف با تخفیف ویژه http://popchef.ir/post/2 فروش ویژه دستگاه قالب میوه پاپ چف Pop Chef با بسته بندی اورجینال عرضه شده در سایت پاپ چف www.PopChef.ir توزیع کننده رسمی این دستگاه در ایران که به صورت مستقیم از همین سایت قابل خرید می باشد. برای خرید قالب میوه پاپ شف می توانید روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید تا در اسرع وقت برای شما ارسال گردد.<br><b><br></b><div align="center"><b>تصویری از دستگاه پاپ چف</b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/popchef/popchef.jpg" alt="قالب میوه پاپ چف" width="398" vspace="0" hspace="0" height="398" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b>قیمت&nbsp;<font color="#CC33CC">14000</font>&nbsp;تومان</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b><br></b></font><a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" style="max-width: 580px; border: none;" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a></div></div><br><b>دارای گارانتی برگشت کالا&nbsp; "بعد از استفاده</b>"<br><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="پشتیبانی پاپ چف" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="right"><b>اطلاعات کلی در مورد قالب میوه پاپ چف:</b><br><br>پاپ چف نوعی شابلون میوه با کارایی بسیار ساده و سریع است که می تواند انواع میوه و حتی کیک و . . . را به اشکال زیبا و جذاب تبدیل کند. از آنجایی که در میوه آرایی و سفره چینی خانم ها از شکل های زیبای میوه ها استفاده می کنند پاپ چف راه حلی آسان و سریع را به شما معرفی کرده است. پاپ چف از دو قطعه تشکیل شده که بعد از کات کردن قطعات میوه و . . . آن را به داخل محفظه خود مکش کرده و اجازه تشکیل اشکال رنگارنگ را به صورت سطری می دهد و با فشردن دسته آن شکل های ساخته شده خارج می شود.<br><br><br><b>پاپ چف در میوه آرایی:</b><br><br>میوه آرایی یکی از هنرهای پرطرفدار در بین خانمها می باشد و استفاده از وسایل میوه آرایی بسیار مرسوم است ، مجیک شف جدیدترین وسیله میوه آرایی در سال 2014 می باشد که به دلیل استفاده آسان و تولید شکل های زیبا از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. با پاپ شف تنها با 3 حرکت، سریع و آسان، میوه ها و غذاهای مورد علاقه خود را به اشکال هندسی مختلف در آورده و سفره ای زیبا برای خانواده خود فراهم سازید.<br><br><b><br>پاپ چف در سفره آرایی:</b><br><br>به غیر از میوه این دستگاه امکان تولید اشکال هندسی کیک و ژله را نیز دارد ! ژله ، کارامل ، کیک و دیگر خوراکی هایی از این قبیل نیز می توانند دارای اشکالی زیبا باشند با پاپ چف سفره ای زیبا و جذاب داشته باشید. <br><br><div align="center"><br><div align="right"><font color="#000099"><br><font color="#000000"><b>پکیج پاپ چف دارای لوازم زیر می باشد :</b></font><br><br><font color="#990000">1 مخزن هوای پاپ شف</font><font color="#990000"><br><br>6 قالب جهت برش در شکلهای مختلف ( پروانه ، گل ، خورشید ، قلب ، دایره و ستاره )<br><br>12 سیخ بامبو ( سیخ چوبی )<br><br>دفترچه پاپ شف با ایده های جالب<br><br>7 روز گارانتی تعویض کالا<br><br></font></font></div><b><br>تصویری از قالب های موجود در پکیج پاپ چف</b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/popchef/349006l2.jpg" alt="شابلون پاپ چف" width="531" vspace="0" hspace="0" height="455" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><div align="center"><b><br><font color="#FF0000">میوه آرایی و سفره آرایی مدرن با پاپ چف</font><br><br><font color="#993399">به همراه گارانتی تعویض کالا</font><br><br><font color="#3366FF">شش قالب زیبا جهت برش در شکلهای مختلف</font></b><br><b><br><font color="#009900">&nbsp;پروانه ، گل ، خورشید ، قلب ، دایره و ستاره</font></b><br></div><br><br>دستگاه Pop Chef پیشنهادی برای خانم های با سلیقه می باشد که به نمای سفره خود اهمیت می دهند . میوه آرایی مدرن مخصوص خانم های امروزی، با ساده ترین وسایل در کمترین زمان ممکن بهترین سفره ها را بیارایید. هنر خود را به نمایش بگذارید و حتی در آمد مناسبی از این راه کسب کنید. آراستن سبزی و میوه در یک سبد می تواند زیبایی و طراوت خاصی را به سفره شما ببخشد با ساده ترین روش ها زیباترین سفره های خود را چند برابر کنید . با خرید قالب میوه <a href="http://popchef.ir/" target="_blank" title="پاپ چف">پاپ چف</a> همه را مجذوب هنر خود خواهید کرد.<br><br><br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/popchef/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%20%DA%86%D9%81.jpg" alt="پاپ چف" width="534" vspace="0" hspace="0" height="534" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><br><b>زیبایی غذا و افزایش اشتها</b>:<br>حتما شنیده اید که زیبایی مواد غذایی در افزایش اشتها تاثیر به سزایی دارد شاید برای شما بارها پیش آمده باشد که فرزندتان از برخی میوه جات بدشان بیاید و همین موضوع شما را آزرده خاطر می کند که فرزندتان برخی میوه جات را میل نمی کنند و از بهره مندی یک سری ویتامین محروم می باشند ، استفاده از قالب میوه جادویی POP CHEF کمک بسیاری به شما می کند تا میل به میوه خوردن را در فرزند دلبندتان افزایش دهید.<br><br><div align="center"><br><b><font color="#FF0000">تهیه بشقاب رنگارنگ و زیبای میوه با پاپ چف </font><br><br><font color="#33CC00">قابل استفاده برای تمام سنین</font><br><br><font color="#993300">مناسب برای خانم های با سلیقه</font></b><br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/popchef/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%D9%BE%20%DA%86%D9%81.jpg" alt="قالب میوه پاپ چف" width="523" vspace="0" hspace="0" height="523" border="0" align="bottom"><br><br><br><b>برای مشاهده ویدیوی تبلیغاتی محصول ما روی دکمه Play زیر کلیک کنید <br><br><br></b><br><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/xPYdO/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360"></iframe><br><br><br><b>در صورت مشاوره می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید</b><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="پشتیبانی پاپ چف" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><b><br><font color="#3333FF">روش خرید قالب میوه و دسر پاپ چف:</font></b><br><font color="#FF0000">برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b>قیمت&nbsp;<font color="#CC33CC">14000</font>&nbsp;تومان</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b><br></b></font><a href="https://taksabad.com/home_appliances/kitchen/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%DA%86%D9%81_popchef" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" style="max-width: 580px; border: none;" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a></div><br><b>دارای گارانتی برگشت کالا&nbsp; "بعد از استفاده</b>"<br></div></div></div></div></div></div></div>